Menu główne

„Fundacja „24 godziny” powstała aby szeroko zająć się problemem uzależnień zarówno chemicznych jak i nie chemicznych coraz częściej występujących w naszej populacji. Chcemy skutecznie wypełnić nisze jaka dotyczy informacji dotyczącej różnego rodzaju uzależnień i pomocy z tym związanej. Dotrzeć do osób, o których zapomniano do tej pory w narodowych plan przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomóc grupie osób które pośrednio zetknęły się z chorobą uzależnień i szukają pomocy aby powrócić do „normalnego życia”. Organizacja i wspieranie punktów kontaktowych dla osób uzależnionych ich rodzin, znajomych, pracodawców i wszystkich którzy czuja się dotknięci problemem ma sprzyjać szybszemu rozpoznaniu uzależnienia i właściwej drogi pomocy.