Menu główne

Program adresowany do lekarzy różnych specjalizacji. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. Ważnym elementem projektu jest nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnień behawioralnych. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Program szkolenia uzyskał akceptację Izb Lekarskich i został wpisany jako szkolenie podyplomowe – kurs medyczny.

pic1pic2