Menu główne

Program adresowany do operatorów gier hazardowych, ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z hazardem oraz nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego przez operatorów gier losowych.

Celem projektu jest ponadto wykształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy interwencyjnej oraz zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat form i możliwości pomocy osobom uzależnionym od hazardu wśród bezpośrednich beneficjentów projektu.

Zakres merytoryczny Programu został opracowany przez specjalistów uzależnień w oparciu o potrzeby szkoleniowe grupy beneficjentów, rozpoznane dogłębnie podczas realizacji pierwszej edycji Programu STOP.