Menu główne

Celem programu jest doskonalenie kompetencji, zdobywanie wiedzy, ponoszenie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności realizatorów programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu. Ważnym komponentem jest aby zajęcia profilaktyczne opracowywane i prowadzone w przyszłości przez odbiorców zadania miały jak najwyższą jakość merytoryczną powstałą w oparciu o wiedzę zdobytą podczas szkolenia realizowanego przez Fundację „24 godziny”. Program obejmuje 8h zajęć warsztatowo - wykładowych przeprowadzonych przez specjalistów z dziedzin wyznaczających zakres tematyczny szkoleń.

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji tych warsztatów. Cieszą się dużą ogromną popularnością.