Menu główne

Nowatorski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży połączony z aktywnością pro-ekologiczną.

Każda chętna placówka przyłączając się do naszego programu może bez angażowania jakichkolwiek własnych środków finansowych zapewnić przeprowadzenie fachowych badań stanu kości swoich uczniów.

Fundacja 24 godziny wspiera akcje prozdrowotne i proekologiczne, które przyczyniają się w unikalny sposób do poprawy zdrowia i warunków życia w Polsce. Obecnie jako pierwsi w Polsce wspieramy finansowo i organizacyjnie akcję, wzorowaną na kampaniach ekologiczno prozdrowotnych m. innymi we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Francji.

Proponujemy uczestnictwo w programie polegającym na:

  • ocenie wieku kostnego dzieci połączonego z
  • Eko - edukacją w zakresie recyklingu

Program jest wdrażany ze współudziałem i wsparciem 2 firm: Eskalion i e-mocja.