Menu główne

Program adresowany jest do pracodawców, którzy pragną zwiększyć wiedzę oraz umiejętności, własne oraz pracowników z zakresu pomocy osobom nadużywającym substancji psychoaktywnych w ramach oddziaływań firmy.

Celem szkolenia jest umożliwienie pracodawcom i wybranym pracownikom zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy osobie uzależnionej czy nadużywającej, będącej pracownikiem danej firmy.

Korzyścią dla firmy jest utrzymanie przeszkolonego już pracownika zamiast rozstawania się z nim, a następnie poszukiwanie nowego pracownika (który może w przyszłości przysparzać więcej kłopotów niż ten zwolniony) oraz finansowania jego szkolenia na stanowisku pracy. Ponadto wymienić można następujące korzyści płynące dla firmy w związku z zastosowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

  • Spadek zachorowalności/nieobecności.
  • Spadek wypadkowości.
  • Poprawa jakości pracy i zwiększenie wydajności.
  • Bardziej osobiste angażowanie się pracowników w sprawy firmy.
  • Pozytywna identyfikacja z firmą.