Menu główne

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania w czasie dnia jest odpowiednia ilość prawidłowego, przynoszącego wypoczynek snu. Zwierzęta laboratoryjne których pozbawia się snu w giną w przeciągu kilku tygodni a u ludzi deprywacja snu prowadzi do narastających zaburzeń funkcji psychicznych. Średnio, człowiek potrzebuje 7-8 godzin snu

Najczęstszym zespołem chorobowym związanym z zaburzeniami oddychania w czasie snu jest Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS). Istotą tej choroby są pojawiające się wielokrotnie w czasie snu bezdechy obturacyjne.

W ZESZŁYM ROKU DOFINANSOWALIŚMY 15 APARATÓW DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO!

Infolinia test SEN
22 577 04 02

pic4