Menu główne
 • leki

  Podejrzewasz, że masz problem ?


  Sprawdż swoje zachowania w naszych testach!

 • rece

  Poszukujesz pomocy ?


  W naszej bazie znajdziesz wiele ośrodków
  terapeutycznych!

 • zalamany

  Ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony ?


  Sprawdź co możesz zrobić dla siebie i dla niego!

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania w czasie dnia jest odpowiednia ilość prawidłowego, przynoszącego wypoczynek snu. Zwierzęta laboratoryjne których pozbawia się snu w giną w przeciągu kilku tygodni a u ludzi deprywacja snu prowadzi do narastających zaburzeń funkcji psychicznych. Średnio, człowiek potrzebuje 7-8 godzin snu

Najczęstszym zespołem chorobowym związanym z zaburzeniami oddychania w czasie snu jest Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS). Istotą tej choroby są pojawiające się wielokrotnie w czasie snu bezdechy obturacyjne.

W ZESZŁYM ROKU DOFINANSOWALIŚMY 15 APARATÓW DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO!

Infolinia test SEN
22 577 04 02

pic4

Program adresowany jest do pracodawców, którzy pragną zwiększyć wiedzę oraz umiejętności, własne oraz pracowników z zakresu pomocy osobom nadużywającym substancji psychoaktywnych w ramach oddziaływań firmy.

Celem szkolenia jest umożliwienie pracodawcom i wybranym pracownikom zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy osobie uzależnionej czy nadużywającej, będącej pracownikiem danej firmy.

Korzyścią dla firmy jest utrzymanie przeszkolonego już pracownika zamiast rozstawania się z nim, a następnie poszukiwanie nowego pracownika (który może w przyszłości przysparzać więcej kłopotów niż ten zwolniony) oraz finansowania jego szkolenia na stanowisku pracy. Ponadto wymienić można następujące korzyści płynące dla firmy w związku z zastosowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • Spadek zachorowalności/nieobecności.
 • Spadek wypadkowości.
 • Poprawa jakości pracy i zwiększenie wydajności.
 • Bardziej osobiste angażowanie się pracowników w sprawy firmy.
 • Pozytywna identyfikacja z firmą.

Nowatorski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży połączony z aktywnością pro-ekologiczną.

Każda chętna placówka przyłączając się do naszego programu może bez angażowania jakichkolwiek własnych środków finansowych zapewnić przeprowadzenie fachowych badań stanu kości swoich uczniów.

Fundacja 24 godziny wspiera akcje prozdrowotne i proekologiczne, które przyczyniają się w unikalny sposób do poprawy zdrowia i warunków życia w Polsce. Obecnie jako pierwsi w Polsce wspieramy finansowo i organizacyjnie akcję, wzorowaną na kampaniach ekologiczno prozdrowotnych m. innymi we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Francji.

Proponujemy uczestnictwo w programie polegającym na:

 • ocenie wieku kostnego dzieci połączonego z
 • Eko - edukacją w zakresie recyklingu

Program jest wdrażany ze współudziałem i wsparciem 2 firm: Eskalion i e-mocja.

Realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej zapobiegającej uzależnieniu od sieci wśród dzieci i młodzieży. Kampania ma zwrócić uwagę społeczeństwa na istotny problem nadużywania Internetu, wskazywać na konieczność racjonalizacji życia pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym oraz zachęcać młodych ludzi do zmian zachowań w kierunku bezpiecznego korzystania z sieci poprzez promowanie alternatywnych w stosunku do życia wirtualnego sposobów spędzania wolnego czasu.

Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie -  Czy w ogóle można się uzależnić od Internetu?

 

Otóż TAK, każda aktywność, która ma wpływ na nasz nastrój może być uzależniająca. W czasie przyjemnych zachowań dochodzi do wielu neurochemicznych zmian.

Mogą one wywołać nagły efekt, na mocy którego osoba silnie odczuwa przyjemność. Przyjemne akcje mają dużą szansę powtarzać się w przyszłości.

Ponadto uzależniające zachowania często blokują negatywne emocje i myślenie o problemach, przez co przyczyniają się do błędnego koła nałogu.

Fundacja „24 Godziny” w partnerstwie z Fundacją Konstruktywnego Rozwoju w odpowiedzi na dane pochodzące z raportu CBOS, zgodnie z którymi co dziesiąty nastolatek należy do grupy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionym, planuje opracować i pilotażowo wdrożyć program z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Program ma na celu zwiększenie wiedzy wśród młodzieży na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz wzmocnienie czynników chroniących związanych z rozwojem zachowań ryzykownych.

Planujemy przeprowadzić w przeciągu 2014 i 2015 roku zajęcia profilaktyczne dla 30 klas. Każda klasa będzie uczestniczyła w 6 dniach warsztatów, po 2 godziny dydaktyczne każdego dnia. Siódmy dzień warsztatów będzie poświęcony stworzeniu 2 godzinnego scenariusza zajęć profilaktycznych przez odbiorców skierowanego do uczniów z innych klas.

Będziemy chcieli dotrzeć do młodych osób poprzez wykorzystanie wielu elementów takich, jak ćwiczenia, gry symulacyjne, film edukacyjny, studium przypadku, dyskusję, odgrywanie ról, kwestionariusze edukacyjne.