Menu główne
 • leki

  Podejrzewasz, że masz problem ?


  Sprawdż swoje zachowania w naszych testach!

 • rece

  Poszukujesz pomocy ?


  W naszej bazie znajdziesz wiele ośrodków
  terapeutycznych!

 • zalamany

  Ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony ?


  Sprawdź co możesz zrobić dla siebie i dla niego!

Fundacja „24 Godziny” w partnerstwie z Fundacją Konstruktywnego Rozwoju w odpowiedzi na dane pochodzące z raportu CBOS, zgodnie z którymi co dziesiąty nastolatek należy do grupy osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionym, planuje opracować i pilotażowo wdrożyć program z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Program ma na celu zwiększenie wiedzy wśród młodzieży na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz wzmocnienie czynników chroniących związanych z rozwojem zachowań ryzykownych.

Planujemy przeprowadzić w przeciągu 2014 i 2015 roku zajęcia profilaktyczne dla 30 klas. Każda klasa będzie uczestniczyła w 6 dniach warsztatów, po 2 godziny dydaktyczne każdego dnia. Siódmy dzień warsztatów będzie poświęcony stworzeniu 2 godzinnego scenariusza zajęć profilaktycznych przez odbiorców skierowanego do uczniów z innych klas.

Będziemy chcieli dotrzeć do młodych osób poprzez wykorzystanie wielu elementów takich, jak ćwiczenia, gry symulacyjne, film edukacyjny, studium przypadku, dyskusję, odgrywanie ról, kwestionariusze edukacyjne.